Dym – produkt spalania, który może zawierać substancje toksyczne i szkodliwe dla zdrowia. Dym może być łatwo wdychany i przenikać do płuc, co może powodować problemy zdrowotne, takie jak: astma, problemy z oddychaniem, nowotwory płuc i inne.