Narkotyk – substancja używana przez człowieka w celu uzyskania określonego efektu. Narkotyki mogą być legalne lub nielegalne. Nielegalne narkotyki to np. kokaina, heroina, amfetamina. Narkotyki mogą mieć różne działanie, np. pobudzające, uspokajające, uzależniające. Narkotyki są szkodliwe dla zdrowia i mogą powodować problemy zdrowotne, takie jak: problemy z oddychaniem, nowotwory, choroby serca, uzależnienie i inne.