Suszenie – jest to proces, w którym haszysz jest suszony, a następnie ekstrahowany za pomocą rozpuszczalników, takich jak etanol lub woda. Suszenie haszyszu może powodować pogorszenie jego skuteczności, dlatego też nie jest to zalecany sposób przyjmowania tej używki.