Narkotyk – substancja używana przez człowieka w celu uzyskania określonego efektu. Narkotyki mogą być legalne lub nielegalne. Nielegalne narkotyki to np. kokaina, heroina, amfetamina. Narkotyki mogą mieć różne działanie, np. pobudzające, uspokajające, uzależniające. Narkotyki są szkodliwe dla zdrowia i mogą powodować problemy zdrowotne, takie jak: problemy z oddychaniem, nowotwory, choroby serca, uzależnienie i inne.

Dym – produkt spalania, który może zawierać substancje toksyczne i szkodliwe dla zdrowia. Dym może być łatwo wdychany i przenikać do płuc, co może powodować problemy zdrowotne, takie jak: astma, problemy z oddychaniem, nowotwory płuc i inne.

Używka – substancja używana przez człowieka w celu uzyskania określonego efektu. Używki mogą być legalne lub nielegalne. Legalne używki to np. kawa, herbata, alkohol, tytoń. Nielegalne używki to np. narkotyki. Używki mogą mieć różne działanie, np. pobudzające, uspokajające, uzależniające.

Ekstrakcja – jest to bardziej skomplikowany proces, w którym haszysz jest suszony i ekstrahowany za pomocą rozpuszczalników, takich jak etanol lub woda. Ekstrakcja haszyszu może powodować pogorszenie jego skuteczności, dlatego też nie jest to zalecany sposób przyjmowania tej używki.