Ekstrakcja – jest to bardziej skomplikowany proces, w którym haszysz jest suszony i ekstrahowany za pomocą rozpuszczalników, takich jak etanol lub woda. Ekstrakcja haszyszu może powodować pogorszenie jego skuteczności, dlatego też nie jest to zalecany sposób przyjmowania tej używki.